Bovenbouw, click for home. Bovenbouw.nl, click for home.

De machines die in 2021 op havo en 2022 op vwo in elk geval zijn toegestaan zijn:

Texas Instruments

  • TI-84 Plus vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED-lampje (de TI-84 plus T zal voor het laatst bij de centrale examens havo en vwo in 2022 toegestaan zijn)
  • TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
  • TI-Nspire CX vanaf versie OS 4.4.0.532 (alleen de versie zonder CAS)

Casio

  • fx-9860GII(SD) (mits voorzien van examenstand): OS2.07 en hoger
  • fx-CG20 (mits voorzien van examenstand): OS2.01 en hoger
  • fx-CG50

HP Prime

HP Prime, mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand (wat op de machine aan/uit gevinkt dient te zijn) en voorzien van het meest recente OS.

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan.

Verder geldt het volgende:

  1. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
  2. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
  3. Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee (grafische) rekenmachines.
  4. In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.
Voor alle machines verdient de aanbeveling de machine altijd te voorzien van het meest recente OS of firmware. Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen van de grafische rekenmachine is geblokkeerd door een examenstand. Dat houdt onder meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen.
X

Right Click

No right click